ไปทำบุญมาครับ เอาบุญมาฝากครับ ขอแบ่งส่วนบุญนี้ ให้แม่ และพ่อ น้อง และเพื่อนๆ พ้อมด้วน ทุกคนที่ใด้อ่าน ประโหยกนี้ ให้มีสุขะพาบ แข็งแรง ประสบผลสำเร็จ ในหน้าที่การงาน ปาดสะจาก อุปสรรค ใน การก้าวเดิน เข้าสู่จุดเป้าหมาย ที่ตั้ง เอาไว้ ด้วย ครับ

ไปทำบุญมาครับ เอาบุญมาฝากครับ ขอแบ่งส่วนบุญนี้ ให้แม่ และพ่อ น้อง และเพื่อนๆ พ้อมด้วน ทุกคนที่ใด้อ่าน ประโหยกนี้ ให้มีสุขะพาบ แข็งแรง ประสบผลสำเร็จ ในหน้าที่การงาน ปาดสะจาก อุปสรรค ใน การก้าวเดิน เข้าสู่จุดเป้าหมาย ที่ตั้ง เอาไว้ ด้วย ครับ

ไปทำบุญมาครับ เอาบุญมาฝากครับ ขอแบ่งส่วนบุญนี้ ให้แม่ และพ่อ น้อง และเพื่อนๆ พ้อมด้วน ทุกคนที่ใด้อ่าน ประโหยกนี้ ให้มีสุขะพาบ แข็งแรง ประสบผลสำเร็จ ในหน้าที่การงาน ปาดสะจาก อุปสรรค ใน การก้าวเดิน เข้าสู่จุดเป้าหมาย ที่ตั้ง เอาไว้ ด้วย ครับ

ไปทำบุญมาครับ เอาบุญมาฝากครับ ขอแบ่งส่วนบุญนี้ ให้แม่ และพ่อ น้อง และเพื่อนๆ พ้อมด้วน ทุกคนที่ใด้อ่าน ประโหยกนี้ ให้มีสุขะพาบ แข็งแรง ประสบผลสำเร็จ ในหน้าที่การงาน ปาดสะจาก อุปสรรค ใน การก้าวเดิน เข้าสู่จุดเป้าหมาย ที่ตั้ง เอาไว้ ด้วย ครับ

ไปทำบุญมาครับ เอาบุญมาฝากครับ ขอแบ่งส่วนบุญนี้ ให้แม่ และพ่อ น้อง และเพื่อนๆ พ้อมด้วน ทุกคนที่ใด้อ่าน ประโหยกนี้ ให้มีสุขะพาบ แข็งแรง ประสบผลสำเร็จ ในหน้าที่การงาน ปาดสะจาก อุปสรรค ใน การก้าวเดิน เข้าสู่จุดเป้าหมาย ที่ตั้ง เอาไว้ ด้วย ครับ

ไปทำบุญมาครับ เอาบุญมาฝากครับ ขอแบ่งส่วนบุญนี้ ให้แม่ และพ่อ น้อง และเพื่อนๆ พ้อมด้วน ทุกคนที่ใด้อ่าน ประโหยกนี้ ให้มีสุขะพาบ แข็งแรง ประสบผลสำเร็จ ในหน้าที่การงาน ปาดสะจาก อุปสรรค ใน การก้าวเดิน เข้าสู่จุดเป้าหมาย ที่ตั้ง เอาไว้ ด้วย ครับ

New 30.10.2016

News 30.10.2016

Überuns

Asienplattform hat sich zum Ziel gesetzt asiatischer Geschäftsleute und Privatleute miteinander zu verbinden, sodass alle Asiaten ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen können. Informationen schneller und mit auswählbaren Kriterien an Empfänger gela…